PIBIC Humanas - 2ª FASE do Prêmio Vasconcellos Torres.